Làm viêc với UBND Tỉnh Phú Yên

0
149

Ông Nguyễn Văn Dũng làm việc với UBND Tỉnh Phú Yên, Sở Kế Hoạch đầu tư và Hội doanh nghiệp Tỉnh  hai bên trao đổi tình hình khó khăn thuận lợi về việc xúc tiến đầu tư vào các dự án của Tỉnh sau buổi làm việc hai bên đã ký biên bản ghi nhớ và tiếp nhận ban đầu một số dự án nhằm kêu gọi , xúc tiến các nhà đầu tư Hoa Kỳ vào Tỉnh Phú Yên trong một số lĩnh vực ngành nghề ưu tiên.