Vĩnh Phúc: Nhiều tín hiệu mừng trong thu hút đầu tư đầu năm 2017

0
52

Với việc quyết liệt triển khai, thực hiện có hiệu quả các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư, tình hình thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều tín hiệu khả quan ngay trong tháng đầu tiên của năm 2017.

Theo thống kê của Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh, trong tháng 1, Vĩnh Phúc đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho 2 dự án và điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 1 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký trên 10,37 triệu USD; chấp thuận chủ trương đầu tư cho 2 dự án DDI, tổng vốn đăng ký gần 620 tỷ đồng. Các dự án đầu tư mới chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử, xuất khẩu. Khi đi vào hoạt động các doanh nghiệp sẽ tạo việc làm mới cho hàng nghìn lao động.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 231 dự án FDI còn hiệu lực, với tổng số vốn đăng ký trên 3.570 triệu USD; 658 dự án DDI với tổng số vốn đăng ký hơn 67.453 tỷ đồng.

Với thành công của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào cuối năm 2016, Vĩnh Phúc đang là điểm đến hấp dẫn thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với lợi thế các khu công nghiệp hiện có và các khu công nghiệp đang tiến hành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng như KCN Thăng Long Vĩnh Phúc, Tam Dương II,… khi hoàn thành hạ tầng sẽ thu hút nhiều dự án đầu tư lớn góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ phát triển.