Ông George H Dang gặp gỡ làm việc cùng VIPCOVUS

0
1672

Ngày 10 tháng 3 năm 2017 ông George H Dang là Phó chủ tịch phát triển thương mại – Việt Nam thuộc Manhattan Regional Center Hoa Kỳ  đến thăm và làm việc với  công ty Đầu tư Xúc tiến VIPCOVUS hai bên trao đổi những thuận lợi khó khăn trong công việc triển khai xúc tiến đầu tư Việt – Mỹ. Ông George H Dang rất tin tưởng hợp tác và ủng hộ VIPCOVUS trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư vào Hoa Kỳ cho các doanh nghiệp Việt Nam.