Thông báo – Quy trình tư vấn phí

0
283

THÔNG BÁO
QUY TRÌNH TƯ VẤN PHÍ
(Áp dụng từ 15/4/2017)

I/ Quy trình tư vấn phí Đầu bếp Hàn E7

Chương trình đầu bếp Hàn E7 gồm các phí như sau:

 • Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Hàn, phí quan hệ, phí làm visa, vé máy bay, phí quản lý 5 năm bên Hàn,..) : 11.000 Usd
 • Phí học tiếng Hàn: 12 triệu đồng/6 tháng
 • Phí học Sơ cấp nấu ăn và cấp chứng chỉ (nếu chưa có): 10 triệu đồng
 • Phí đồng phục – tài liệu: 500 ngàn đồng
 • Phí KTX (nếu ở) : tuỳ chi nhánh – Ăn: tự túc
 • Làm thêm: tại Trụ sở HCM học viên được hỗ trợ việc làm thêm trong thời gian học với thu nhập 3,5 – 6 triệu đồng/tháng.

Nộp phí tham gia nhiều lần như sau:

 1. Đăng ký: nộp tiền học tiếng, học nghề (nếu chưa có), đồng phục – tài liệu, KTX 6 tháng (nếu ở), cọc 2.100 Usd chống bỏ ngang chương trình.
  Sau 6 tháng học xong sẽ được tham gia phỏng vấn sơ tuyển kỹ năng nấu bếp: Phở, Cơm rang, Mì xào, Cắt tỉa hoa quả và tiếng Hàn giao tiếp cơ bản. Trượt đối tác này sẽ được bố trí phỏng vấn đối tác khác ở đợt tiếp theo.
 2. Phỏng vấn đậu đóng tiếp 2.000 Usd để làm Visa và làm thủ tục hồ sơ vay vốn.
 3. Ra Visa chuẩn bị xuất cảnh đóng nốt phí còn lại: 6.900 Usd

Lưu ý:

 • Thời gian bay: học tiếng, nghề (nếu chưa có) 6 tháng, làm visa 2-3 tháng. Tổng cộng 8-9 tháng bay. Ứng viên mọi trình độ muốn đi nhanh từ 2-4 tháng bay nộp thêm 1.000 Usd
 • Ứng viên hộ khẩu vùng cấm theo diện chương trình EPS – Visa E9 của Bộ LĐ nộp thêm 1.000 usd

II/ Quy trình tư vấn phí Điều dưỡng Nhật

Chương trình điều dưỡng Nhật gồm các phí như sau:

 • Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Nhật, phí quan hệ, phí làm visa, vé máy bay, phí quản lý 3 năm bên Nhật,..) : 7.000 Usd
 • Phí học tiếng Nhật: 12 triệu đồng/6 tháng
 • Phí học trung cấp điều dưỡng và cấp chứng chỉ (nếu chưa có): 15 triệu đồng
 • Phí đồng phục – tài liệu: 500 ngàn đồng
 • Phí KTX (nếu ở) : tuỳ chi nhánh

Ăn: tự túc

Làm thêm: tại Trụ sở HCM học viên được hỗ trợ việc làm thêm trong thời gian học với thu nhập 3,5 – 6 triệu đồng/tháng.

Nộp phí tham gia nhiều lần như sau:

 1. Đăng ký: nộp tiền học tiếng, học nghề (nếu chưa có), đồng phục – tài liệu, KTX 6 tháng (nếu ở), cọc 1.100 Usd chống bỏ ngang chương trình.
 2. Sau 6 tháng học xong sẽ được tham gia phỏng vấn với các bệnh viện/viện dưỡng lão Nhật (hoặc trong quá trình học, học tốt, ngoan sẽ được ưu tiên phỏng vấn trước khi có đợt), trượt đối tác này sẽ được bố trí phỏng vấn tiếp với đối tác khác ở đợt tiếp theo.
 3. Phỏng vấn đậu đóng tiếp 2.000 Usd để làm Visa và làm thủ tục hồ sơ vay vốn.
 4. Ra Visa chuẩn bị xuất cảnh đóng nốt phí còn lại: 3.900 Usd

Lưu ý: Thời gian bay: học tiếng, nghề (nếu chưa có) 6 tháng, làm visa 2-3 tháng. Tổng cộng 8-9 tháng bay. 

Quy trình tư vấn phí Lao động Síp

III.Chương trình lao động Síp gồm các phí như sau:

 • Phí dịch vụ (phí khai thác đơn hàng, phí môi giới đối tác Síp, phí quan hệ, phí làm visa, vé máy bay, phí quản lý 3 năm bên Síp,..) : 7.000 Usd
 • Phí học tiếng Anh: 6 triệu đồng/3 tháng
 • Phí đồng phục – tài liệu: 500 ngàn đồng
 • Phí KTX (nếu ở) : tuỳ chi nhánh
 • Ăn: tự túc
 • Làm thêm: tại Trụ sở HCM học viên được hỗ trợ việc làm thêm trong thời gian học với thu nhập 3,5 – 6 triệu đồng/tháng.

Nộp phí tham gia nhiều lần như sau:

 1. Đăng ký: nộp tiền học tiếng, đồng phục – tài liệu, KTX 3 tháng (nếu ở), cọc 1.100 Usd chống bỏ ngang chương trình.
  Sau 2-3 tháng học xong sẽ được tham gia phỏng vấn sơ tuyển. Rớt đối tác này sẽ được bố trí phỏng vấn đối tác khác.
 2. Phỏng vấn đậu đóng tiếp 2.000 Usd để làm Visa và làm thủ tục hồ sơ vay vốn.
 3. Ra Visa chuẩn bị xuất cảnh đóng nốt phí còn lại: 3.900 Usd

Lưu ý: Thời gian bay: học tiếng 2- 3 tháng, làm visa 1-2 tháng. Tổng cộng 3- 5 tháng bay.

Nay Tổng giám đốc VIPCO thông báo đến các  Phòng Ban, đối tác , chi nhánh và các ứng viên tham gia chương trình thực hiện thông báo này.

Trân Trọng thông báo.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
NGUYỄN VĂN DŨNG