Làm việc tỉnh Kiên Giang

0
120

Ông Mai Anh Nhịn  phó chủ tịch UBND cùng các sở ban ngành của Tỉnh Kiên Giang tiếp và làm việc với ông Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn xúc tiến đầu tư sau khi nghe ông Mai Anh Nhịn và các sở ban ngành giới thiệu về một số dự án trọng điểm đang đầu tư và kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn vau ưu đãi , nguồn tài trợ từ các nguồn quỹ Hoa Kỳ sau khi bạn bạc cụ thể hai bên đã cùng nhau ký biên bản ghi nhớ về việc xúc tiến kêu gọi đầu tư vào các dự án của tỉnh Kiên Giang.