Thăm trung tâm cai nghiện ma túy và nhiễm HIV tỉnh Sơn La

0
609

Ông Nguyễn Văn Dũng thăm và làm việc với Trung tâm cai nghiện ma túy và nhiễm HIV trực thuộc UBND Tỉnh Sơn La sau khi nghe báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm cai nghiện, tầm quan trọng và những khó khăn trong việc triển khai cơ sở vật chất máy móc thiết bị chuyên dùng để phục vụ cho công tác chuyên môn và dự án xây dựng mới trung tâm cai nghiện với kinh phí khoảng 20 triệu USD. Hai bên thống nhất cùng nhau ký biên bản ghi nhớ về việc tìm nguồn vốn tài trợ không hoàn lại từ các nguồn quỹ tại Hoa Kỳ.