Làm việc với tỉnh Trà Vinh

0
710

Tại UBND Tỉnh Trà Vinh ông Đồng Văn Lâm Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh cùng các Sở ban ngành trực thuộc tiếp và làm việc với ông Nguyễn Văn Dũng cùng đoàn xúc tiến đầu tư Sau khi nghe ông Chủ Tịch và các Sở ban ngành giới thiệu về một số dự án trọng điểm đang đầu tư và kêu gọi đầu tư bằng nguồn vốn vau ưu đãi , nguồn tài trợ từ các nguồn quỹ Hoa Kỳ đặc biệt dự án xây dựng mới bệnh viện Đa khoa 700 giường với trị giá 150 triệu USD mà nguồn quỹ KTT của Hoa Kỳ đã tiếp nhận dự án và lên kế hoạch phối hợp để triển khai  dự án. Sau khi bạn bạc cụ thể hai bên đã cùng nhau ký biên bản ghi nhớ về việc xúc tiến kêu gọi đầu tư vào dự án bệnh viện đa khoa nói trên.